Home » Курс по класически и лечебен масаж
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Курс по класически и лечебен масаж

Курсът е организиран по професионално издържана учебна програма и се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме отлична материално – техническа база.

Учебни часове – 120 часа:

  • теория – 20 часа
  • практика – 100 часа

Цена на курса 750 лв.