Home » Валидиране на знания
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

валидиране на знания

ЦПО към “Софос Консулт” ООД предлага възможност за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. Описанието на процедурата може да видите на следната схема:

Валидиране на знания

Още информация относно валидирането на знания и умения може да потърсите на http://validirane.mon.bg