Home » MARLINS тест
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

MARLINS тест

ЦПО към “Софос Консулт” ООД провежда тестове MARLINS. Всеки тест се състои от 60 въпроса, които се попълват on-line в рамките на 60 минути. При завършване на теста се калкулират проценти с резултати по всяка от категориите и общ тестов резултат.След всеки тест се издава сертификат с постигнатите резултати. Сертификатът е международно признат. Тестовете са групирани и насочени съответно за:

  • Test for Seafarers
  • Test for Cruise Ship Staff
  • Test for Offshore Workers