Home » MARLINS тест

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

MARLINS тест

ЦПО към “Софос Консулт” ООД провежда тестове MARLINS. Всеки тест се състои от 85 въпроса, които се попълват on-line в рамките на 60 минути. При завършване на теста се калкулират проценти с резултати по всяка от категориите и общ тестов резултат.След всеки тест се издава сертификат с постигнатите резултати. Сертификатът е международно признат. Тестовете са групирани и насочени съответно за:

  • Test for Seafarers
  • Test for Cruise Ship Staff
  • Test for Offshore Workers

Цена на теста: 50 лв.