Home » Френски език
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Френски език

Френският език е майчин език на 109 млн. души, а на други 264 млн. е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Източна Канада, Белгия ( област Валония), Западна Швейцария, Монако, Алжир, Тунис и други. Той е както официален, така и административен език на много общности и международни организации като Европейския съюз (един от шесте официални езика), Международният олимпийски комитет, Организацията на обединените нации и други.

Флаг Франция

Образователен център „Софос Консулт” провежда курсове по френски език за всички възрастови групи.

Обучението може да бъде организирано индивидуално или групово.

Организацията на обучението обхваща:

  • провеждане на тест за определяне на нивото на владеене на езика;
  • обучение на всички нива;
  • полагане на изпит след всяко едно от нивата;
  • издаване на сертификат, потвърждаващ нивото на познаване на езика