Home » Туристическа анимация
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА : ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

Туристическа анимация

Професионално обучение по част от професията “Екскурзовод”

туристическа анимация  курс за аниматори

Срок на обучение: 25 учебни часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма

След завършване на обучението и успешно положени изпити се издава Удостоверение за професионално обучение, образец 3 – 37 на МОМН, съгласно чл. 38, т. 3 от ЗПОО