Home » Студентски практики

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ЦПО към „Софос Консулт” ООД проведе обучение на студенти от ИУ – Варна и СА – Свищов в периода юни – септември 2014 г. по проект „Студентски практики”. Практикантите по проекта се обучаваха в реална работна среда в областта на счетоводните услуги, ТРЗ и данъчното облагане.