Home » Студентски практики
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ЦПО към „Софос Консулт” ООД проведе обучение на студенти от ИУ – Варна и СА – Свищов в периода юни – септември 2014 г. по проект „Студентски практики”. Практикантите по проекта се обучаваха в реална работна среда в областта на счетоводните услуги, ТРЗ и данъчното облагане.