Home » Проект "Активни за равни възможности"
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

В месец ноември 2017 година, “Софос Консулт” приключи обучение по професията “Социален асистент” по проект “Активни за равни възможности” на Община Дългопол. Успешно завършилите курсисти получиха Свидетелства за професионална квалификация по специалностите “Подпомагане на възрастни” и “Подпомагане на деца”, като им бе осигурена заетост на територията на общината.