Home » Сертификати
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

СЕРТИФИКАТИ

 • Свидетелство за професионална квалификация образец 3-54 на МОМН

Свидетелство за професионална квалификация

При завършване на професионално обучение по професия с придобиване на степен на професионална квалификация се издава “Свидетелство за професионална квалификация”, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

 • Удостоверение за професионално обучение образец 3 – 37 на МОМН

Удостоверение за професионално обучение

При провеждане на професионално обучение по част от професия се издава “Удостоверение за професионално обучение”, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение

 • Europass приложение към сертификат

Europass

Какво е това?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение.

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

За кого е предназначено?

За всеки, който притежава сертификат за професионално образование и обучение или удостоверение за професионално обучение

Какво не е?

Europass приложението към сертификат:

 • Не замества оригиналния сертификат;
 • Не е автоматична система, гарантираща признаване на сертификата.

ITCard

ITCard

Защо се нуждая от ITcard?

ITcard е сертификат, който удостоверява вашите компютърни умения пред бъдещите ви работодатели. Помага ви да докажете своите възможности и да сте по-конкурентни.

За кого е ITcard?

Ако сте студенти или кандидатстване за стаж, или първа работа

Ако сте работещи и кандидатствате за нова по-перспективна работа

Можете да се доверите на сертификата – всички кандидати полагат тест при равни условия, с единен софтуер и при безпристрастна система за оценка – това гарантира високата достоверност и обективност на получения резултат.

Тестове за придобиване на ITcard в 7 основни модула:

 • Internet & E-mail
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • OpenOffice.org Writer
 • OpenOffice.org Calc
 • Microsoft PowerPoint
 • OpenOffice.org Impress

ITcard е един от най-достъпните сертификати във всяко отношение:

 • не се изисква специално предварително обучение или посещение на скъпи курсове
 • изпитът представлява попълване на тест от 70 въпроса / за един модул/ в 2 астрономически часа ,при цена от 36.00 лв
  или 105 въпроса за 2 астрономически часа / за два или повече модули / при цена от 60.00 лв