Home » Руски език
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Руски език

Руският език е най-използвания славянски език в света, използван от около 260 млн. души, за 147 млн. от които той се явява майчин език. Официален език е в Русия, както и в Беларус, Киргизстан, Казахстан. Руският език е и един от шестте официални езика на ООН.

Флаг Русия

Образователен център „Софос Консулт” провежда курсове по руски език за всички възрастови групи.

Обучението може да бъде организирано индивидуално или групово.

Организацията на обучението обхваща:

  • провеждане на тест за определяне на нивото на владеене на езика;
  • обучение на всички нива;
  • полагане на изпит след всяко едно от нивата;
  • издаване на сертификат, потвърждаващ нивото на познаване на езика