Home » Работа с ADOBE PHOTOSHOP
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА : РАБОТА С ADOBE PHOTOSHOP

Работа с ADOBE PHOTOSHOP

Професионално обучение по част

от професията “Графичен дизайнер”

курсове за работа с ADOBE PHOTOSHOP

Срок на обучение: 30 учебни часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма

След завършване на обучението и успешно положени изпити се издава Удостоверение за професионално обучение, образец 3 – 37 на МОМН, съгласно чл. 38, т. 3 от ЗПОО