Home » Професионално обучение: Шивач
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ШИВАЧ

Професия: Шивач

Специалност: Шивачество

Степен на професионална квалификация – I степен

курс за шивач

Срок на обучение: 300 учебни часа (75 учебни часа часа теория и 225 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “A” за професионално обучение.

Лицата, придобили степен на професионална квалификация по професията “Шивач”, извършват следните основни трудови дейности:

  • съединява на машина предварително скроени детайли на облекла;
  • извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации.
  • Изработва основни видове изделия, предназначени за бита – покривки, завеси, спално бельо и др.
  • Изработва различни детайли на облекло (вкл. и с подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети).
  • Извършва ръчни спомагателни шивашки операции – пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици, извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.