Home » Професионално обучение: Маникюрист-педикюрист
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ

Професия: Маникюрист-педикюрист

Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за маникюрист-педикюрист

Срок на обучение: 660 учебни часа (260 учебни часа часа теория и 400 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “A” за професионално обучение.

Лицата, придобили степен на професионална квалификация по професията “Козметик”, извършват следните
основни трудови дейности:

  • предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
  • диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете
    или краката за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга;
  • консултира клиентите при избора на услуга;
  • предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
  • поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране и др.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.