Home » Проект ремонт и реконструкция в "Мир - Добрич"
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

През 2020 г. Софос Консулт ООД извърши услуга по проект „Ремонт и реконструкция на битови помещения и санитарни възли на персонала на „Мир-Добрич” ООД и повишаване на човешкия и социален капитал в дружеството”, финансиран по проект към Агенцията за хората с увреждания.