Home » Повишаване на социалния капитал
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ЦПО към „Софос Консулт” ООД организира в партньорство с „Глобал Консулт БГ” ЕООД поредица от специализирани обучения по проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания на тема: „Повишаване на социалния капитал чрез усвояване на опит и дигитални компетенции и създаване на благоприятен социален климат за заетост на хората с увреждания в „Глобал Консулт БГ” ЕООД”

В периода 28 юни – 24 август 2014 г. бяха проведени 4 специализирани семинари – обучения на служителите на „Глобал Консулт БГ” ЕООД. Теми на семинарните обучения бяха:

  • Модул 1. Повишаване на професионалните компетентности в сферата на предоставяните туристически услуги от заети лица с трайни увреждания в „Глобал Консулт БГ” ЕООД в с. Арбанаси на 28 и 29 юни 2014 г.
  • Модул 2 Повишаване на професионалните компетентности в сферата на туристическите услуги чрез развитие на дигитални компетентности в „Глобал Консулт БГ” ЕООД за заетите лица в офис 1 на дружеството, което ще се проведе в гр.София, ул.Цар Иван Асен № 3 на 19 и 20 юли 2014 г.
  • Модул 2 Повишаване на професионалните компетентности в сферата на туристическите услуги чрез развитие на дигитални компетентности в „Глобал Консулт БГ” ЕООД за заетите лица в офис 2 на дружеството, което ще се проведе в гр.София, ул.Цар Иван Асен № 3 на 2 и 3 август 2014 г.
  • Модул 3 Осигуряване на подходяща „ Глобал Консулт БГ” ЕООД лица с различна степен на намалена работоспособност и лица без увреждания чрез ключови компетенции за придобиване на социални умения – мотивационен семинар в гр.Китен на 23 и 24 август 2014 г.