Home » Изнесени обучения за повишаване на професионалните умения

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ЦПО към “Софос Консулт” ООД организира в партньорство с “БГАСИСТ” ООД изнесени, специализирани обучения в градовете Свети Влас и Разлог, по проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания на тема: “ Повишаване на професионалните умения и подобряване на микроклимата за служителите на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”.