Home » Изнесени обучения за повишаване на професионалните умения
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ЦПО към “Софос Консулт” ООД организира в партньорство с “БГАСИСТ” ООД изнесени, специализирани обучения в градовете Свети Влас и Разлог, по проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания на тема: “ Повишаване на професионалните умения и подобряване на микроклимата за служителите на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”.