Home » Професионално обучение: Сервитьор-барман
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : СЕРВИТЬОР-БАРМАН

Професия: Сервитьор-барман

Специалности: Обслужване на заведения в общественото хранене

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за Сервитьор-барман

Срок на обучение: 660 учебни часа (252 учебни часа часа теория и 408 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Лицата, придобили степен на професионална квалификация по професията “Сервитьор-барман”, отговарят за посрещане, облужване и изпращане на гостите в заведенията за обществено хранене, зареждане и подготовка на ресторантските зали, барове, общи помещения, приемане на резервации за места в ресторант или барове, и действия свързани с анулирането им, вземане на поръчки, изготвяне и разливане на напитки, сервиране на храни и напитки, отсервиране и разплащане на извършените поръчки и др.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.