Home » Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

• Ниво: начинаещи
• Сертификат: Удостоверение за начална компютърна грамотност.
• Място на провеждане: Варна, ул. „Поп Харитон” 1, ет.1
• Продължителност: 60 учебни часа.
• Цена: 180 лв, която може да бъде платена разсрочено.
• Обучението може да бъде организирано индивидуално или групово.
• Организация на обучението: Обучението включва модулите: Windows, Word, Excel, Internet. Всеки модул е с продължителност 5 работни дни по 3 учебни часа дневно.