Home » Награди
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Участия и награди

ЦПО към Софос Консулт ООД бе отличен за участие в инициативата на НАПОО и МТСП за “Добри практики в професионалното обучение” през месец октомври 2021 г.

Награди - "Добри практики"

Награди - "Добри практики"