Home » ТРЗ и личен състав

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА : ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

курсове трз и личен състав ТРЗ и личен състав

Професионално обучение по част от

професията “Оперативен счетоводител”

Срок на обучение: 50 учебни часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма

След завършване на обучението и успешно положени изпити се издава Удостоверение за професионална квалификация, съгласно чл. 38, т. 3 от ЗПОО