Home » Курс ТРЗ и личен състав

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Курс "ТРЗ и личен състав"

  • Ниво: начинаещи, напреднали
  • Сертификат: Национално признат
  • Място на провеждане: Варна, ул. “Поп Харитон” 1, ет.1
  • Начална дата: 01.12.2012 г до 31.01.2013 г.
  • Крайна дата за записване: 25.11. 2012 г.
  • Продължителност: 30 учебни часа
  • Цена: 150 лв., която може да бъде платена на две вноски.

Курсът по ТРЗ и личен състав запознава с нормативната уредба, касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати . Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване. Дава актуална практическа насоченост. Подходящ е за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.

Обучението се води от преподавател с добър практически опит

В края на курса получавате Удостоверение за професионално обучение образец 3 – 37 на МОМН.