Home » Италиански език
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Италиански език

Италианският език се използва от около 62 млн. души в Италия. Още няколко милиона души говорят този език в Южна Швейцария, Истрия, Сомалия и др.

Флаг Франция

Образователен център „Софос Консулт” провежда курсове по италиански език за всички възрастови групи.

Има възможност обучението да бъде индивидуално или групово.

Организацията на обучението обхваща:

  • провеждане на тест за определяне на нивото на владеене на езика;
  • обучение на всички нива;
  • полагане на изпит след всяко едно от нивата;
  • издаване на сертификат потвърждаващ нивото на познаване на езика