Home » Италиански език

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Италиански език

Италианският език се използва от около 62 млн. души в Италия. Още няколко милиона души говорят този език в Южна Швейцария, Истрия, Сомалия и др.

Флаг Франция

Образователен център „Софос Консулт” провежда курсове по италиански език за всички възрастови групи.

Има възможност обучението да бъде индивидуално или групово.

Организацията на обучението обхваща:

  • провеждане на тест за определяне на нивото на владеене на езика;
  • обучение на всички нива;
  • полагане на изпит след всяко едно от нивата;
  • издаване на сертификат потвърждаващ нивото на познаване на езика