Home » Екскурзовод
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ЕКСКУРЗОВОД

Професия: Екскурзовод

Специалност: Ескурзоводско обслужване

Степен на професионална квалификация – III степен

професия екскурзовод

Срок на обучение: 964 учебни часа (394 учебни часа часа теория и 570 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

професия екскурзовод курс за екскурзовод обучение екскурзовод

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни изисквания (ДОИ), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма "Е" за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по география на туризма, култура на речта, технология и организация на екскурзоводското обслужване, разработване на примерни маршрути и беседи.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.