Home » Проект Артвижън - Графични дизайнери
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ЦПО към „Софос Консулт” участва в проект „Осигуряване на заетост и професионална квалификация на неактивни младежи в Артвижън ЕООД”. В периода октомври 2016 г. – февруари 2017 г. бяха обучени 6 лица по част от професия „Графичен дизайнер”.