Home » Английски език
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Английски език

Английският език е говорим от около 700 млн. души в над 100 страни по света, а в 47 е официален, сред които Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, и др.

Английски флаг Флаг САЩ

Образователен център „Софос Консулт” провежда курсове по английски език за всички възрастови групи.

Обучението може да бъде организирано индивидуално или групово.

Организацията на обучението обхваща:

  • провеждане на тест за определяне на нивото на владеене на езика;
  • обучение на всички нива;
  • полагане на изпит след всяко едно от нивата;
  • издаване на сертификат, потвърждаващ нивото на познаване на езика